Året er 2033. En hel generation er født og opvokset under jorden og metrostationsbyer kæmper for at overleve.


Du er Arytom, som er født en af de sidste dage før ilden og opvokset under jorden. Du har fået en mission, som indebærer en rejse fra de glemte katakomber under metroen til ødemarkerne, hvor dine handlinger vil bestemme skæbnen.