I begyndelsen af 1950'erne fremlagde sædelighedspolitiet en statistik, hvori det bl.a. stod, at ca. 5000 unge piger hvert år ankom til København
fra landet og heraf blev 800 indbragt til sædelighedspolitiet på Politigården.

Nu var mentaliteten utrolig klam på daværende tidspunkt. Havde et ungt menneske ikke papir, ring og forældrenes velsignelse, var man på
vej ind i usædelighed, hvis man ikke senest kl.22.30 lå alene i sin seng - med hænderne over dynen.