Hvem bestemmer, hvor skabet skal stå i et ægteskab? Det spørgsmål giver flyttemændene Frederik, Karl og hans plejesøn Lasse en del besvær, da de flytter et gigantisk skab for en bogholder og hans frue. Til sidst lykkes det dog ægteparret at blive enige, og flyttemændene kan køre hjem.

På vejen støder de dog sammen med bogholderparrets datter, Lone. Og hende bliver Lasse meget interesseret i.