Når badehotellet slår dørene op i sæson 8, er året 1941, og verdenskrigen bliver sværere at fortrænge.

Et liv med rationeringsmærker, vareknaphed og tyske soldater i gadebilledet er for længst blevet hverdag. Tyskerne er rykket tættere på, og har nu overtaget nabohotellet kun 1 kilometer fra badehotellet. Det afholder dog ikke badehotellets stamgæster fra at pakke deres kufferter og tjekke ind som de plejer.

For som Edward Weyse udtrykker det: ’Hvis bare vi lader som om, de ikke er der, så er de der ikke’. Men så nemt går det ikke...