I Kong Christian den 5.’s (Valdemar Møller) sidste leveår i 1699 udspilledes der sig, et sælsomt drama. Man har forsøgt at dæmpe skandalen, men der findes dog stadig aktstykker, som kan fortælles derom. En vinterdag kom den unge, tyske Junker Frederich von Kötschau (Mogens Wieth), til Kong Christians hof.

På det gamle dystre slot herskede der en voldsom kedsommelighed. Sådan havde det dog ikke altid været. Tonerne fra Ludvig d. 14.’s hof havde givet genlyd over hele Europa - også ved det danske.

Den glædelige Junker tænder atter lys og latter rundt på slottet, lige så vel som han tænder op under hoffets damer, og derved påbegynder, at udvikle hede affære.

Denne historie handler om de vilde kærligheds affærer, som lurede på kongens slot efter Junkeren kom, og hvordan det hele engenlig endte.

Ender det hele i en tragedie?