Dirch Passer har aldrig været bedre end i denne rolle som kokkebasse i overstørrelse.

Kaptajnløjtnant Poul Adam er chef på en motortorpedobåd, en dygtig søofficer, men stiv og reglementstro og genert over for damer. Ved et selskab hos fabrikant Thygesen træffer han dennes datter Eva. Næste dag kommer hun på besøg på skibet, og da der slås alarm og man står til søs, har hun gemt sig i en kahyt. Det medfører diverse forviklinger, ikke mindst da admiralen senere kommer ombord.

´Smældende fanfarer, solskin og skumsprøjt, knaldende blå himmel og sjov på kajen.´

´For en gangs skyld et lystspil, der med god grund kan kaldes et lystspil. Humoren og komikken boltrer sig af livsglæde´.