Efter ordre fra nazisterne blev den første og mest frygtede krigsmaskine sluppet løs på Atlanterhavet. Briterne kunne ikke finde hende, men vidste, at hun besad en ildkraft, der alene kunne knuse hele deres krigsmaskineri. Hun blev bygget i al hemmelighed og var et fantastisk produkt af tysk teknologi, og hendes mål var at skabe frygt og masseødelæggelse. "Hun" var krigsskibet Bismarck. Men overraskende nok levede hun ikke længere end en sommerfugl - kun lidt over en uge.

Men det var længe nok til at hun kunne sætte sine dragetænder i den britiske flådes stolthed og sprænge den til atomer. Denne havets skræk måtte simpelthen tilintetgøres.